Loại: Căn hộ Trạng thái:Đã bàn giao
Số Block:9 Số tầng:24
Quy mô:2821m2 Mật độ xây dựng:36.8 %
Số căn hộ:289 Ngày hoàn thành:Năm 2022
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đã bàn giao
Số Block:9
Số tầng:24
Quy mô:2821m2
Mật độ xây dựng:36.8 %
Số căn hộ:289
Ngày hoàn thành:Năm 2022
1