Loại: Căn hộ Trạng thái:Đã bàn giao
Số Block:4 Số tầng:29
Quy mô:1,6 ha. Mật độ xây dựng:35%
Số căn hộ:1815 Ngày hoàn thành:Quý III/2022
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đã bàn giao
Số Block:4
Số tầng:29
Quy mô:1,6 ha.
Mật độ xây dựng:35%
Số căn hộ:1815
Ngày hoàn thành:Quý III/2022
1