Loại: Căn hộ Trạng thái:Đã bàn giao
Số Block:4 Số tầng:28
Quy mô:9.520 m2 Mật độ xây dựng:36,94%
Số căn hộ:1.258 Ngày hoàn thành:Năm 2022
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đã bàn giao
Số Block:4
Số tầng:28
Quy mô:9.520 m2
Mật độ xây dựng:36,94%
Số căn hộ:1.258
Ngày hoàn thành:Năm 2022
1