Loại: Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:3 Số tầng:29
Quy mô:7846 m2 Mật độ xây dựng:38%
Số căn hộ:1002 Ngày hoàn thành:Quý I/2025
Loại:
Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:3
Số tầng:29
Quy mô:7846 m2
Mật độ xây dựng:38%
Số căn hộ:1002
Ngày hoàn thành:Quý I/2025
1