Loại: Căn hộ Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:2 Số tầng:29
Quy mô:3820m2 Mật độ xây dựng:44.29%
Số căn hộ:522 Ngày hoàn thành:Quý 1/2026
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:2
Số tầng:29
Quy mô:3820m2
Mật độ xây dựng:44.29%
Số căn hộ:522
Ngày hoàn thành:Quý 1/2026
1