Loại: Căn hộ Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:1 Số tầng:29
Quy mô: 3.909 m2 Mật độ xây dựng: 33.08%
Số căn hộ:524 Ngày hoàn thành:Năm 2023
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:1
Số tầng:29
Quy mô: 3.909 m2
Mật độ xây dựng: 33.08%
Số căn hộ:524
Ngày hoàn thành:Năm 2023
1