Loại: Căn hộ Trạng thái: Đang mở bán
Số Block:2 Số tầng:22
Quy mô:5.855,5m2 Mật độ xây dựng:38%
Số căn hộ:783 Ngày hoàn thành:Quý IV/2024
Loại: Căn hộ
Trạng thái: Đang mở bán
Số Block:2
Số tầng:22
Quy mô:5.855,5m2
Mật độ xây dựng:38%
Số căn hộ:783
Ngày hoàn thành:Quý IV/2024
1